ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων επιχειρήσεων
Περισσότερα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Ε1, Ε2,Ε3, έντυπο Ν, δήλωση ΦΠΑ, δηλώσεις φόρων (ΦΜΥ κ.α)
Περισσότερα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
έναρξη, διακοπή, μεταβολλή επιχειρήσεων ατομικών, Ο.Ε. Ε.Ε. Α.Ε Ι.Κ.Ε.
Περισσότερα
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
έκδοση μισθοδοστικών καταστάσεων, προσήψεις, συμβάσεις, αποχωρήσεις, υποβολή ΑΠΔ
Περισσότερα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ MY DATA
τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων, αποστολή παραστατικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
Περισσότερα
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
μελέτη και υποβολή προτάσεων σε επιδοτουμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, κ.α.
Περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΑΡΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TAXISNET
αίτηση έκδοσης κλειδαρίθμου κ.α.
Ε1 Ε2 Ε9
σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
επίδομα θέρμανσης, επιδόματα τέκνων Α21 κ.α.
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
αιτήσεις για ρυθμίσεις οφειλών σε Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικά ταμεία
ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ